Documentul A1, emis de CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice), este un document care are in vedere faptul ca nici angajatul tau, nici tu nu trebuie sa platiti taxe sociale in momentul in care acesta este detasat sa lucreze in alta tara din Uniunea Europeana. Este, asadar, un certificat, un document foarte important fara de care nu se poate realiza aceasta detasare si cu siguranta vei avea nevoie de el de-a lungul timpului.

Pentru a obtine un astfel de document portabil A1, angajatorul trebuie sa depuna cererile necesare la CNPP, loc din care va fi emis certificatul dorit, si anume formularul A1 transportatori.

Care sunt documentele necesare eliberarii formularului A1 transportatori?

– cerere pentru obtinerea Formularului A1 – aceasta poate fi obtinuta de la Casa Nationala de Pensii Publice;

– certificatul de inregistrare al societatii emis de Registrul Comertului – acesta va trebui adus si in original chiar daca la dosar va ramane doar o copie a acestuia;

– certificat de atestare fiscala emis pentru societate – acest certificat va trebui sa demonstreze ca societatea (angajatorul) nu are nicio datorie fata de statul roman. Astfel, el va trebui sa fie in 0. Va trebui, de asemenea, sa te asiguri ca acesta este valabil in momentul depunerii dosarului. Certificatul de atestare fiscala este valabil pentru luna in care a fost emis;

– declaratie privind numarul curent de salariati – aceasta este o declaratie pe propria raspundere care nu necesita notarizare, ci doar semnatura si stampila societatii;

– certificat constatator al societatii – acest certificat este emis de Registrul Comertului competent sau de catre Oficiul National al Registrului Comertului si este recomandat a fi cat mai recent. Ideal ar fi ca acesta sa fie obtinut in ziua in care se depune dosarul, intrucat el se elibereaza pe loc;

– situatiile financiare ale societatii – in functie de momentul la care este depus dosarul pentru obtinerea formularului, poate fi vorba despre situatiile financiare de sfarsit de an sau, dupa caz, de cele de la jumatatea anului. Acestea sunt necesare in copie certificata, adica semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal sau de persoana imputernicita sa se ocupe de obtinerea formularului;

– balantele lunare pentru ultimele doua luni anterioare lunii in care se depune dosarul in vederea obtinerii formularului;

– declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind cifra de afaceri obtinuta in ultima perioada – de obicei perioada solicitata este de un an, calculata cu o luna inainte de luna in care s-a depus dosarul pentru obtinerea formularului A1;

– contractele de prestari servicii la care este parte societatea (angajatorul) implementate in Romania anterior perioadei de detasare si in perioada de detasare;

– acordul de detasare incheiat intre societate, in calitate de angajator, salariatul, in calitate de detasat, si entitatea din celalalt stat membru la care urmeaza a fi detasat salariatul – acesta trebuie incheiat in trei exemplare originale si semnat de toate partile. Si o sa fie nevoie de originalul documentului atunci cand se depune dosarul in vederea emiterii Formularului A1;

– ultima declaratie 112 depusa de societate impreuna cu Anexa 1.1 si Anexa 1.2 – acestea sunt solicitate in copie certificata cu originalul;

– cartea de identitate a salariatului care urmeaza a fi detasat – copie;

– contractul individual de munca al salariatului ce urmeaza a fi detasat – copie certificata;

– actele aditionale subsecvente contractului individual de munca al salariatului ce urmeaza a fi detasat – copii certificate;

– adeverinta privind stagiul de cotizare in ultimele 12 luni, emisa de Casa de pensiii judeteana – aceasta adeverinta va fi depusa in original si se recomanda a fi primul document ce trebuie obtinut pentru dosar, intrucat aceasta se obtine in cateva zile din momentul depunerii cererii;

– declaratie pe propria raspundere a angajatorului care atesta faptul ca salariatul a mai avut sau nu Formularul A1.

Asadar, daca tu, in calitate de angajator, vei tine cont de cererile si declaratiile de mai sus si le vei depune la CNPP loc din care va si fi emis formularul A1 transportatori, iti vei putea detasa in mod legal angajatii in tarile care fac parte din Uniunea Europeana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *